– Pomimo trudnych warunków i szeregu ograniczeń z tym związanych, staramy się w trudnych warunkach realizować wszystkie przedsięwzięcia stojące przed samorządem – mówi Burmistrz Dziwnowa. W nadmorskim samorządzie, którego przyszłość tegorocznego budżetu stoi pod znakiem zapytania w związku potencjalnymi ograniczeniami trały i trwają prace inwestycyjne.

To nie jest tak, że po prostu wszystko realizujemy. Cały czas analizowana jest sytuacja w kraju, a najważniejsza to analiza skutków finansowych jakie mogą nastąpić w wyniku zamrożenia gospodarki. To właśnie dlatego podjąłem decyzje o odwołaniu imprez masowych do końca roku, a także zamrożeniu kolejnych inwestycji, które miały być realizowane w II półroczu tego rok – tłumaczy Grzegorz Jóźwiak.

Inwestycje, które były już w fazie realizacji lub miały podpisane wcześniej umowy są kontynuowane. Tak jest np. z budową kanalizacji deszczowej w Międzywodziu wartej 4 mln złotych, z czego 3 mln to dofinansowanie z Unii Europejskiej. Jak mówi burmistrz, trwa rozliczanie inwestycji związanych z przebudową ul 1 Maja w Dziwnówku oraz ulicy Plażowej w Międzywodziu.

W Gminie wykonano także mniejsze zadania. W Dziwnowie przy ulicy Sienkiewicza stanął np. nowy plac zabaw, a w Dziwnówku i Łukęcinie toalety publiczne. Gmina uzyskała środki zewnętrzne na budowę stacji uzdatniania wody oraz zbiorników retencyjnych w Międzywodziu.