W związku z faktem funkcjonowania na terenie Gminy Dziwnów Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (tzw. PSZOK) nie będą już organizowane objazdowe zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz problemowych.

Odpady do PSZOK-u są przyjmowane po uprzednim zgłoszeniu się właściciela nieruchomości do Referatu Gospodarki Odpadami. Załadunek, transport i rozładunek odpadów do PSZOK zapewnia właściciel nieruchomości we własnym zakresie i na własny koszt.

Biorąc pod uwagę, że nie wszyscy mieszkańcy mają możliwość transportu odpadów do PSZOK, Zakład Wodociągów i Kanalizacji umożliwi mieszkańcom powyższą usługę. Zlecenie transportu będzie możliwe po uprzednim zgłoszeniu się do Referatu Gospodarki Odpadami, pobraniu dokumentu potwierdzającego m.in. ilość i rodzaj przekazanych odpadów na PSZOK oraz wpisaniu się na listę chętnych. Koszt zlecenia wynosi 35zł/m3 brutto. Usługę transportu w całości będą pokrywać osoby wpisane na listęPierwszy planowany termin przypada na 25.02.2020 roku. Informacji odnośnie kolejnych terminów oraz zasad oddawania odpadów do PSZOK-u udziela Referat Gospodarki Odpadami, ul. Mickiewicza 19 w Dziwnowie, telefon: 91 3814063, e-mail: go@dziwnow.pl

Karolina Madońska
MOSiK Dziwnów