W dniach 15 i 16 września w Kołobrzegu odbyły się jubileuszowe V Senioralia organizowane przez kołobrzeskie Stowarzyszenie UTW. Słuchacze kamieńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku mieli przyjemność już czwarty raz brać w nich udział. W pierwszy dzień uroczystości było oficjalne otwarcie Senioraliów i wręczenie seniorom  symbolicznego klucza do miasta , wystąpienia zaproszonych gości oraz wykład , a prezes kołobrzeskiego UTW, Irena Frankiewicz za swoje zasługi  została uhonorowana Złotą Odznaką Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego.

Drugiego dnia przybyli licznie do Kołobrzegu reprezentanci  Uniwersytetów Trzeciego Wieku z innych miast Polski wraz z członkami  innych kołobrzeskich ugrupowań senioralnych uczestniczyli w barwnym korowodzie  prowadzonym przez orkiestrę  ulicami miasta i nadmorską promenadą. Kamieński Uniwersytet reprezentowała grupa  32 członków. Po przemarszu przez miasto wszyscy przeszli do amfiteatru   przy domu kultury aby obejrzeć występy artystyczne w wykonaniu seniorów. W trakcie występów można było też skosztować wojskowej grochówki.

UTW Kamień Pomorski