Ograniczenie używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych i związanych z tym szkód zdrowotnych i społecznych wśród mieszkańców Kamienia Pomorskiego to główny cel projektu pn. „Uzależnij się od sportu – program profilaktyki przeciw uzależnieniom poprzez aktywność sportową mieszkańców Kamienia Pomorskiego”, który powstał wspólnymi siłami kamieńskiego urzędu, MOSIR i OPS w Kamieniu Pomorskim. Wniosek o dofinansowanie projektu na kwotę 60 tys. zł. w ostatnich dniach trafił do Lokalnej Grupy Działania, gdzie będzie podlegał ocenie w ramach ogłoszonego konkursu wniosków na działania w zakresie społecznych programów aktywizacji.

Samorządowcy chcą upowszechniać sport wśród młodych osób, które doświadczyły problemu uzależnienia od alkoholu lub innych substancji psychotropowych przez nadmierne ich używanie lub znajdują się w grupie ryzyka związanego między innymi z wpływem środowiska.

Sposobem na to jest zaoferowanie zajęć sportowych w szczególności zajęć fitness z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu, organizacji cyklu imprez sportowych na wolnym powietrzu pn. Move Up! oraz serii warsztatów profilaktyki uzależnień prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę.

To ważny problem społeczny, który chcemy pomóc załagodzić – mówi Grzegorz Szczudło Dyrektor Miejskiego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kamieniu Pomorskim  inicjator projektu. W ramach operacji będziemy chcieli włączyć do sportu i rekreacji ruchowej osoby do tej pory nieaktywne, pozostające w strefie zagrożenia uzależnieniami. Chcemy dzięki naszym działaniom opóźnić wiek inicjacji alkoholowej i ograniczyć sięganie przez młodzież i osoby aktywne zawodowo po różnego rodzaju substancje psychoaktywne, takie jak alkohol czy narkotyki.

Najważniejszy podmiot realizujący projekt, Burmistrz Kamienia Pomorskiego, chce aby włączanie do aktywności ruchowej odbywało się na kilku poziomach: dzięki atrakcyjnej ofercie zajęć sportowych,  udostępnianiu lokalnej społeczności obiektów i terenów sportowych, których potencjał nie jest w pełni wykorzystywany. Dlatego między innymi powstanie „Strefa sportowa wolna ud uzależnień”; czyli miejsce do ćwiczeń wyposażone w nowoczesny sprzęt do zajęć. Zajęcia prowadzone będą przez wykwalifikowanych instruktorów zapewniających uzyskanie kondycji fizycznej i dobrego samopoczucia.

Zaproponowanie alternatywnych form aktywności wobec zażywania substancji psychoaktywnych i wzmacnianie czynników chroniących przed podejmowaniem zachowań ryzykownych, takie jak działania wspierające osobisty rozwój, wzmacniające samodyscyplinę, promujące zdrowy styl życia to najważniejsze oczekiwania Burmistrza Kamienia Pomorskiego .

Szczególnie ważnym działaniem o charakterze profilaktycznym jest odpowiednie planowanie i organizacja czasu wolnego, a także wskazanie na możliwości tkwiące w innych alternatywnych formach spędzania czasu wolnego, które nie wymuszają konieczności czy po prostu nie stwarzają warunków do spożywania alkoholu lub zażywania środków psychoaktywnych – mówi Burmistrz Stanisław Kuryłlo.

Projekt w przypadku pozytywnej oceny będzie finansowany przez: Lokalną Grupę Działania  „PARTNERSTWO W ROZWOJU” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność”.

źródło:
MOSiR Kamień Pomorski