Jak informuje Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim, w związku ze zmianą przepisów ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych zmieniły się zasady umorzenia pożyczek.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami umorzenie pożyczki nastąpi z urzędu, bez konieczności składania wniosku o umorzenie. Pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu, pod warunkiem że mikroprzedsiębioraca będzie prowadził działalność przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki, a zatem w powyższym okresie nie może działalności zawiesić i zamknąć. Spełnienie warunku umorzenia sprawdzi urząd pracy.

Jednocześnie informujemy, że nie ma konieczności dokonywania zmian we wnioskach oraz umowach podpisanych przed dniem wejścia ustawy. Ulegają one zmianie z mocy prawa w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.