Wykonuję koszenie, rekultywację zniszczonych terenów, czyszczenie z krzaków i samosiejek, przygotowanie pod trawniki. Wykonam wykop pod drenaż, kable, kanalizację itp…
Zapraszam do kontaktu
515 457 112