Witold Rudnicki

W okresie przedwyborczym w lokalnych mediach pojawiło się wiele nieprawdziwych informacji mających na celu zepsucie wizerunku Burmistrza i wolińskich urzędników. Ogrom kłamliwych informacji przekazanych przez pana Witolda Rudnickiego w wywiadzie, który pojawił się na portalu kamienskie.info w dniu 29 listopada 2015 stanowi dalszy ciąg kłamstw – jak z okresu przedwyborczego.

Nadmienimy, że w ostatnim czasie na Policję zostały złożone trzy wnioski o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa poprzez osoby dokonujące „anonimowych” wpisów na portalach społecznościowych dokonujących zniesławienia Burmistrza Wolina. Zgłoszenia rozpatrywane są przez Policję, a w kolejności będą przedmiotem skierowania na drogę postępowania prokuratorskiego i sądowego. Burmistrz Wolina jest otwarty na konstruktywną krytykę, natomiast pomówienia i rozpowszechniane kłamstwa stanowią zniesławienie i działają na niekorzyść dla całej gminy.

Wypowiedzi pana Rudnickiego nie pozostawiają innej możliwości jak skierowanie sprawy na drogę prawną. Nie czekając na wyniki postępowania organów ścigania przedstawiamy informację i wyjaśnienia o stanie faktycznym podnoszonych zarzutów przez pana Rudnickiego. Jednocześnie wyrażamy głęboki żal, że radny Rudnicki całą swoją energię skupia na emocjonalnej niechęci do Burmistrza, z którym w sposób demokratyczny przegrał, zapominając kompletnie o sprawach ważnych dla naszej gminy. Udowadnia on to m.in. poprzez nie uczestniczenie w pracach poszczególnych komisji Rady Miejskiej, nie uczestnicząc w posiedzeniach sesji Rady Miejskiej w Wolinie od września (4 sesje: 24 września; 2 października; 28 października; 26 listopada 2015 r.). W/w brak zainteresowania pana Rudnickiego problemami społeczności nasze gminy i wyzwaniami, które stoją przed Gminą Wolin a zarazem zaciekłość w zakłamywaniu rzeczywistości mogą być jedną z przesłanek dla mieszkańców w przyszłym okresie przedwyborczym.

Poniżej zamieszczamy wyjaśnienie do wypowiedzi radnego Witolda Rudnickiego:

1. „Czas rządów tego pana kojarzyć się będzie z CBA, korupcją, niegospodarnością oraz z mocno podejrzanymi i niechlujnie wykonanymi inwestycjami, które dziś generują jedynie koszty”

Powyższe stwierdzenie jest nieprawdą i zniesławieniem Burmistrza Wolina. Sprawa zgłoszona zostanie na policję.

Burmistrzowi Wolina oraz żadnemu z pracowników Urzędu Miejskiego w Wolinie nigdy nie zostały postawione zarzuty korupcji. Kodeks Postępowania Karnego nakłada na każdego obowiązek zawiadomienia o popełnionym przestępstwie odpowiednie organy ścigania, mając taką wiedzę należy niezwłocznie zgłosić to na policję. Niegospodarność jest odczuciem subiektywnym radnego, ukierunkowanymi na osobę Burmistrza Wolina. Jeżeli pan Rudnicki ma jakieś podejrzenia prawne co do realizowanych przez Gminę Wolin inwestycji, zobowiązany jest do zgłoszenia tego na policję.

Faktem jest, że realizacja inwestycji bez odpowiednich środków finansowych jest niemożliwa. Każde pozyskanie środków zewnętrznych na ich realizację łączy się z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego przez Gminę. Tylko w ten sposób można mówić o rozwoju. Propozycja radnego spłacenia wszystkich zobowiązań Gminy Wolin jest dowodem na brak jego wiedzy w zakresie budżetu samorządu gminnego, jego konstrukcji oraz sposobów jego realizacji. Sugerowane rozwiązanie jest jednoznaczne z brakiem inwestycji i zastopowaniem rozwoju gminy.

2. „Patologiczną sytuację w Polsce ukształtowała „gruba kreska”, „dzięki” której funkcjonariusze aparatu PZPRrowskiego – tacy jak Eugeniusz Jasiewicz „okopali” się w samorządach i kolejny raz wmawiają nam, że jest lub będzie dobrze.”

Powyższe stwierdzenie jest nieprawdą i zniesławieniem Burmistrza Wolina. Sprawa zgłoszona zostanie na Policję.

Burmistrz Wolina Eugeniusz Jasiewicz nie był nigdy funkcjonariuszem aparatu PZPR-owskiego.

3. „Należałoby zadać pytanie mieszkańcom danej miejscowości co wolą – doprowadzenie wodociągu z wodą oczywiście – jak wiemy nie wszystkie wybudowane wodociągi w gminie podają wodę – czy wolą świetlicę.”

Wybudowany wodociąg na linii Ładzin-Rabiąż-Domysłów był następstwem decyzji budowy drogi na tym odcinku, której stan techniczny uniemożliwiał dojazd pogotowia czy też straży pożarnej do mieszkańców tych miejscowości. Niewykonanie wodociągu w takich okolicznościach, a dokonanie tego w terminie późniejszym byłoby niegospodarnością. Wykonany wodociąg jest istotnym elementem magistrali – doprowadzającej docelowo wodę do Warnowa, oczekującego na nią od ponad 70 lat. Do wodociągu na linii Ładzin-Rabiąż-Domysłów podłączone są już gospodarstwa domowe, do których doprowadzana jest woda.

W dalszej kolejności wybudowany wodociąg stworzy pierścieniowy system zaopatrzenia w wodę okolicznych miejscowości oraz poprawi bezpieczeństwo mieszkańców w tym zakresie.

4. „Zaległe podatki z Urzędu Morskiego zostały bezpowrotnie roztrwonione, a teraz gmina będzie emitować kolejne obligacje by ratować niedorzecznie prowadzoną gospodarkę finansową.”

Totalne kłamstwo!

Tylko w ciągu czterech lat (2011-2014) wartość zrealizowanych inwestycji na terenie naszej gminy wyniosła ponad 39 mln. zł. Pełna informacja o inwestycjach i wydatkowaniu środków m.in. z tego podatku zawarta została w specjalnym wydaniu „Informacji Burmistrza Wolina o realizacji zadań inwestycyjnych w latach 2011-2014”. Specjalnie na tę okoliczność umieszczamy ponownie wersję elektroniczną tego Informatora na gminnej stronie www.wolin.pl w dziele Wrota Wolina/Informator.

podatek „morski” 27 800 000
janosikowe 1 450 000
brak subwencji wyrównawczej 2 350 000
faktyczny wpływ z podatku 24 000 000

Powodem podjęcia przez Radę Miejską uchwały o emisji obligacji jest:

– brak sprzedaży nieruchomości w 2015 roku spowodowany zastojem na rynku obrotu nieruchomościami – 2 000 000 zł,

– niewykonanie zaplanowanego zwrotu podatku VAT w związku z długotrwałymi procedurami w Urzędach Skarbowych (z zaplanowanych łącznie 900 000 zł udało się odzyskać blisko 250 000 zł w br.) – 650 000 zł

– konieczność spłaty długów podatników zamieszkujących na terenie Gminy Wolin, którzy umierając pozostawili długi, a rodziny zrzekły się ich przyjęcia, w związku z czym na mocy ustawy gmina stała się spadkobiercą ustawowym (gmina dziedziczy z dobrodziejstwem inwentarza do wysokości czynnej masy spadkowej) – 350 000 zł

5. „Końcówka minionej kadencji to także kilka niezbyt chlubnych wydarzeń w historii Wolina. Jednym z nich jest słynna informatyzacja biblioteki, którą interesuje się CBA pod nadzorem Szczecińskiej prokuratury.”

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie zgodnie ze swoimi obowiązkami sprawdza każde zgłoszenie o możliwych nieprawidłowościach przy realizacji zadania, w tym dostawy sprzętu komputerowego do Biblioteki Publicznej w Wolinie. Czekamy na wyniki organów postępowania.

6. „samorządowa patologia i partyjny nepotyzm w Wolinie”

Powyższe stwierdzenie jest nieprawdą i zniesławieniem Burmistrza Wolina. Sprawa zgłoszona zostanie na Policję.

Kodeks Postępowania Karnego nakłada na każdego obowiązek zawiadomienia o popełnionym przestępstwie odpowiednie organy ścigania, mając taką wiedzę należy niezwłocznie zgłosić to na policję.

7. „budowa świetlicy w Dobropolu za kwotę blisko 500 tys. zł”

Odpowiedź na powyższy zarzut została podana do publicznej wiadomości rok temu w trakcie kampanii wyborczej m.in. z powodu dużego zainteresowania radnego Rudnickiego.

Na koszt tej inwestycji składało się: zakup działki, budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego, parkingu oraz świetlicy. Wszystkie prace wykonane zostały zgodnie z kosztorysem, projektem i prawem. Przetarg na budowę był nieograniczony.

8. „remont świetlicy w Kołczewie za kwotę blisko 700 tys. zł”

Wartość całego projektu, na które składał się remont, budowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, budowa przyłącza kanalizacji grawitacyjnej oraz wyposażenie świetlicy to 735 907,23 zł z czego dofinansowanie wyniosło 52 % tj. 387 000,00 zł (środki finansowe Europejskiego Funduszu Rybackiego).

Obiekt posiada dużą salę konferencyjną ze sprzętem audio-wizualnym, wyposażoną w 80 miejsc z zapleczem kuchennym (z zastawą) i sanitariaty, pomieszczenie Koła Gospodyń Wiejskich oraz Bibliotekę Publiczną wyposażoną w nowoczesny sprzęt komputerowy. To kolejny obiekt użyteczności publicznej wyposażony w nowoczesne, przyjazne środowisku i energooszczędne pompy ciepła. Przetarg na budowę był nieograniczony, więc każdy mógł wziąć w nim udział i wygrał najtańszy.

9. „zapłata za występ kapeli podczas Dni Wolina 2014 – bagatela ponad 140 tys. zł – tej informacji nie znajdziemy na wolińskim BIP-ie”

Totalne kłamstwo!

Dni Wolina 2014 zorganizowane zostały w ramach dwóch projektów: Projekt realizowany przez Ośrodek Kultury Gminy Wolin z Euroregionu Pomerania

Wydarzenie pn.: „Na Błoniach Wolina Polsko-Niemiecki Jarmark się zaczyna”- Wolin-2014. W ramach polsko-niemieckiego przedsięwzięcia odbywały się pokazy rzemiosła rękodzieła artystycznego, malarstwa w różnych technikach, w warsztatach brali udział mieszkańcy Gminy, turyści oraz zaproszeni goście z Niemiec. Wydarzeniem sportowym był Polsko-Niemiecki Turniej w Zapasach w stylu wolnym. W projekcie pod w/w nazwą brało udział około 300 osób. Kwota wydatków całkowitych na projekt wyniosła 74 440,81 zł w tym kwota dofinansowania z Euroregionu Pomerania wyniosła 55 864,77 zł.

Projekt realizowany przez Urząd Miejski w Wolinie w ramach projektu „Zachodniopomorski Szlak Żeglarski – sieć portów turystycznych Pomorza Zachodniego”.

– obsługa artystyczna i techniczna wydarzenia „Dni Wolina Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego”. Koszt całkowity to 155 127,60 zł brutto, z czego dofinansowanie projektu to kwota 126 120,00 zł.

W skład zamówienia wchodziło:
– organizacja infrastruktury scenicznej i zaplecza sceny,
– oświetlenie,
– nagłośnienie,
– garderoby,
– barierki i płotki,
– promocja imprezy,
– oprawa artystyczna:
– Formacja Nieżywych Schabów,
– Blue CAFE,
– Big Fat Mama,
– Orient Blues Express,
– Kasia Buja,
– prowadzący,
– prawa autorskie ZAIKS.

10. „– podejrzenie popełnienia przestępstwa przeciwko dokumentom w Urzędzie miejskim w Wolinie”

Totalne kłamstwo!

Kodeks Postępowania Karnego nakłada na każdego obowiązek zawiadomienia o popełnionym przestępstwie odpowiednie organy ścigania, mając taką wiedzę należy niezwłocznie zgłosić to na policję.

11. „– istotne naruszenie Kodeksu Wyborczego podczas wyborów samorządowych na stanowisko Burmistrza Wolina, gdzie bezprawnie dopisano kilkadziesiąt osób.”

Powyższe stwierdzenie jest nieprawdą i zniesławieniem Gminnej Komisji Wyborczej.

Prokuratura Rejonowa w Kamieniu Pomorskim umorzyła śledztwo w sprawie domniemanych nieprawidłowości podczas wyborów samorządowych na stanowisko Burmistrza Wolina. Warto dodać, że do Prokuratury Rejonowej w Kamieniu Pomorskim oprócz w/w zawiadomienia zostało złożonych wiele innych zawiadomień angażując w proces śledczy kilkunastu urzędników, którzy w ramach godzin pracy musieli osobiście udać się do komendy powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim celem złożenia wyjaśnień. Wszystkie postępowania zostały UMORZONE!

Poniżej lista oskarżeń::

– w sprawie wyrządzenia Gminie Wolin znacznej szkody majątkowej, poprzez nadużycie udzielonych uprawnień i niedopełnienie obowiązków ciążących na Burmistrzu Wolina Eugeniuszu Jasiewiczu i naruszenia dyscypliny finansów publicznych – UMORZONE!

– w sprawie poświadczenia nieprawdy w dokumentach wystawionych przez Burmistrza Wolina Eugeniusza Jasiewicza w zakresie zlecenia wykonania prac archeologicznych w Gminie Wolin innej firmie uczestniczącej w przetargu – UMORZONE!

– w sprawie popełnienia czynu na nieudostępnieniu informacji publicznej przez Burmistrza Wolina w kwietniu 2014 r. dot. zagadnień archeologicznych oraz dopuszczenia się oszustwa – UMORZONE!

– w sprawie prowadzenia w okresie od 17 do 29 listopada 2014 r. w Wolinie agitacji wyborczej na terenie urzędów administracji rządowej lub administracji samorządu terytorialnego, na terenie zakładów pracy w sposób i w formach zakłócających ich normalne funkcjonowanie, bądź na terenie innych obiektów – UMORZONE!

– w sprawie nie umieszczenia w okresie od 17 do 29 listopada 2014 r. w Wolinie w związku z wyborami, w materiałach wyborczych wyraźnego oznaczenia komitetu wyborczego wyraźnego oznaczenia komitetu wyborczego od którego pochodzą – UMORZONE!

12. „– naruszenie Ustawy ”antykorupcyjnej”

Totalne kłamstwo!

Powyższe stwierdzenie jest nieprawdą i zniesławieniem Burmistrza Wolina. Sprawa zgłoszona zostanie na Policję.

Kodeks Postępowania Karnego nakłada na każdego obowiązek zawiadomienia o popełnionym przestępstwie odpowiednie organy ścigania, mając taką wiedzę należy niezwłocznie zgłosić to na policję.

13. „– profanacja cmentarza komunalnego w Mierzęcinie”

Totalne kłamstwo!

Odpowiedź na powyższy zarzut została podana pod publicznej wiadomości rok temu w trakcie kampanii wyborczej. Prace uporządkowujące nieczynną od ok. 80 lat część cmentarza przykościelnego w miejscowości Mierzęcin, zgodne z prawem oraz etyką i szacunkiem religii, w czynie społecznym wykonali mieszkańcy sołectwa Troszyn. Dzięki nim na tym terenie powstało „Lapidarium obu narodów”, które łączy a nie dzieli, co jest tak istotne zwłaszcza w dzisiejszej sytuacji geopolitycznej. Prace porządkowe oraz powstawanie tego Lapidarium było nieprzeciętnym wysiłkiem mieszkańców sołectwa Troszyn, zakończonym jego uroczystym otwarciem przez Prałata – Jana Ubermana, z udziałem wielu gości z Niemiec i Polski, w tym burmistrza Usedom oraz rodzin pochowanych z Berlina i szkoda, że pan radny Rudnicki nie był na tej uroczystości i odbiera to inaczej niż mieszkańcy Gminy Wolin.

Gmina realizuje zadanie budowy lapidariów. Powstały już dwa takie miejsca – na cmentarzach w Troszynie i Wolinie, w przyszłości planowane są kolejne.

14. „– ingerencja w treści zawarte na BIP-ie dotyczące przetargów”

Totalne kłamstwo!  

Powyższe stwierdzenie jest nieprawdą i zniesławieniem pracowników Urzędu Miejskiego w Wolinie.

Wszelkie zmiany wprowadzane na BIP-ie są rejestrowane i dostępne w historii zmian. Nie ma możliwości dokonania wpisu i jego zmiany bez widocznych zmian.

15. „– „ustawianie” przetargów – w mojej ocenie. Dziwne, że oferenci nie znając kwoty jaką miasto przeznaczyło na jakieś zadanie, potrafią przewidzieć tę kwotę i wygrać przetarg”

Totalne kłamstwo!

Powyższe stwierdzenie jest nieprawdą i zniesławieniem pracowników Urzędu Miejskiego w Wolinie. Sprawa zgłoszona zostanie na Policję.

16. „– naruszenie Ustawy o ochronie środowiska”

Totalne kłamstwo!

Powyższe stwierdzenie jest nieprawdą i zniesławieniem Burmistrza Wolina.

Nie jest prowadzone obecnie ani nie było żadne postępowanie dotyczące naruszenia przez Burmistrza Wolina ustawy – Prawo ochrony środowiska.

 17. „Pytanie czy taka się znajdzie, ale przede wszystkim czy odważy się ona stanąć przeciwko wolińskiej sitwie.”

Powyższe stwierdzenie jest nieprawdą i zniesławieniem Burmistrza Wolina. Sprawa zgłoszona zostanie na Policję.

Notoryczne powtarzanie nieprawdy, zwłaszcza w przypadkach potwierdzonych postanowieniami o umorzeniu śledztw jak i bezustanne ataki na Burmistrza Wolina oraz Urząd Miejski i jego pracowników w Wolinie powodują, że działalność radnego Rudnickiego można oceniać jako wyjątkowo szkodliwą dla Gminy Wolin.

Ocenę pracy i wypowiedzi pana Rudnickiego – jako radnego pozostawiamy naszym mieszkańcom.

Urząd Miejski w Wolinie