Urzędnicy kamieńskiego starostwa pracują krócej. Decyzję o skróceniu czasu pracy podjęto ze względu na wysoką temperaturę. Komunikat w tej sprawie został zamieszczony na stronie internetowej. Czytamy w nim: „Z uwagi na wysokie temperatury od dnia 11 sierpnia 2020 jest czynny do godziny 13.30.” Nowy czas pracy będzie obowiązywał do odwołania.