Niebawem mają rozpocząć się prace związane z modernizacją ulicy Wilków Morskich oraz portu rybackiego. Jak się okazuje, równolegle modernizację nabrzeża, wraz z terenem otaczającym będzie prowadzić Urząd Morski. 

Po kilkutygodniowych konsultacjach Urząd Morski ogłosił przetarg na budowę nabrzeża związanego z molo oraz częścią przyzalewową w kierunku elewatora. Wartość inwestycji to około 2,5 mln złotych, a realizacja tego zadania musi zakończyć się w tym roku – poinformował Burmistrz Stanisław Kuryłło.