Ze względu na nieustępującą pandemię oraz obowiązujące obostrzenia sanitarne, tegoroczna ceremonia odbyła się w sali widowiskowej Przedszkola „Promyk Słońca” w Dziwnowie (z udziałem zaproszonych Jubilatów oraz kilku gości).

Tradycyjnie już, jednym z najważniejszych punktów spotkania, było wręczenie Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Tą niezywkle podniosłą uroczystość, poprzedziło wystąpienie Burmistrza Dziwnowa – Grzegorza Jóźwiaka, który mówił o przykładzie, jaki stanowi wieloletnie pożycie małżeńskie dla młodych pokoleń.

Podczas spotkania wręczono również statuetkę „W dowód uznania od Gminy Dziwnów”, która w tym roku przypadła Komandorowi Porucznikowi Wojciechowi Chrzanowskiemu – byłemu dowódcy 8. Kołobrzeskiego Batalionu Saperów Marynarki Wojennej z Dziwnowa.

Karolina Madońska