W dniach 10–13 marca 2020 r. w Wolinie na zaproszenie naszego Muzeum i wolińskiej Pracowni Archeologicznej Ośrodka Archeologii Średniowiecza Krajów Nadbałtyckich PAN gościł Marek Konopka wiceprezes Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS), która doradza UNESCO m.in. w sprawie wpisu obiektów na listę światowego dziedzictwa.

Podczas tych dni rozmawialiśmy m.in. z burmistrz Ewa Grzybowska i sekretarz gminy Ewą Deląg, a także przedstawicielkami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Głównym tematem spotkań było omówienie procedury wpisu Wolina na listę światowego dziedzictwa, a także zapoznanie się z obecnym stanem miasta i stanowisk archeologicznych.

Wolin dzięki swojej wielkiej historii oraz zachowanemu dziedzictwu archeologicznemu stanowi fenomen w skali europejskiej i ma ogromne możliwości uzyskać to prestiżowe wyróżnienie. W Polsce mamy jedynie 16 obiektów wpisanych do UNESCO a Wolin mógłby być tym pierwszym w województwie zachodniopomorskim. Pojawienie się miasta na liście UNESCO to m.in. ogromna korzyść dla regionalnej turystki — wpis zwiększa liczbę odwiedzających o 300%.

Poruszyliśmy także temat uzyskania przez Wolin statusu Pomnika Historii. Jest to krajowe wyróżnienie dla obiektów m.in. o szczególnej wartości historycznej. Obecnie na liście znajduje się 107 zabytków w całym kraju. Spośród Pomników Historii wybierane są te szczególne, które mają szansę znaleźć się na liście dziedzictwa UNESCO.

Muzeum Regionalne
im. Andrzeja Kaubego w Wolinie