Najbliższe miesiące w Gminie Golczewo zapowiadają się z ciekawymi wydarzeniami realizowanymi w ramach Programu Społecznik. W golczewskim urzędzie, podpisano umowy na realizację zadań  w ramach „Programu Społecznik na lata 2019-2021”, który jest finansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Do organizacji pozarządowych i grup nieformalnych Gminy Golczewo trafi w tym roku 76 tyś. zł na działania promujące stowarzyszenia i integrujące naszą lokalną społeczność.

Wśród laureatów Społecznika są m.in.:

– OSP Kłęby;

– OSP Kozielice;

– OSP Mechowo;

– Stowarzyszenie Dla Gminy Golczewo;

– Społeczny Komitet Remontu Kościoła Parafialnego w Golczewie;

– Koło Gospodyń Wiejskich w Samlinie;

– Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Niemica;

– Uniwersytet Trzeciego Wieku w Golczewie;

– Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Golczewskiej;

– Uczniowski Klub Sportowy „AKTYWNI” Wysoka Kamieńska;

– Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.

Gratulujemy zwycięzcom i życzymy owocnych działań!