Warta ponad 15,7 mln złotych umowa na kolejny etap budowy budynku Administracji Publicznej – Urzędu Miejskiego z Biblioteką, siedzibą MTBS i OPS wraz z zagospodarowaniem terenu, parkingiem podpisana! Dziś (28.01) prezes spółki Nowe Centrum podpisał umowę z przedstawicielami firmy Manilo ze Szczecina. 

Nowy budynek ma mieć 3700 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej. Budynek ma mieć cztery kondygnacje. Przejmie on rolę wyeksploatowanych a przede wszystkim niedostępnych dla osób niepełnosprawnych obecnych obiektów. W części należącej do biblioteki, największym pomieszczeniem będzie czytelnia oraz sala spotkań, w urzędzie miejskim reprezentacyjny hol, w którym znajdzie się biuro obsługi interesantów oraz atrium. W nowym budynku swoje znajdzie się także nowa sala ślubów.

Budowa nowego ratusza w stanie surowym ma zakończyła się w ub. roku. Gmina w nowym przetargu znalazła wykonawcę prac wykończeniowych i wyposażeniowych – firmę Manilo ze Szczecina. Urzędnicy zakładają, że przeznaczenie część kubatury obiektu na działalność komercyjną urealni zakończenie budowy tego kompleksu w perspektywie 2-3 lat i pozwoli na systematyczną przeprowadzkę kolejnych instytucji, w tym w pierwszym rzędzie biblioteki miejskiej, OPS i MTBS. Przeniesienie Urzędu Miejskiego jest planowane na samym końcu.

Przyszły ratusz powstaje w centralnej części kwartału, gdzie znajdują się budynki mieszkalne i hotel na 59 pokoi. Tuż obok stanął garażowiec, który docelowo ma pomieści 340 samochodów.