Po kilkunastu miesiącach przygotowań, wielu trudnych momentach gmina Kamień Pomorski zwieńczyła prace nad najwyżej dofinansowaną inwestycją w historii samorządu. Burmistrzowi Stanisławowi Kurylle udało się pozyskać 100% dofinansowanie w wysokości 15 mln złotych na modernizację portu rybackiego wraz z ulicą Wilków Morskich.

Mojej radości nie ukryję, bo po kilkunastu miesiącach przygotowań, trudnych momentach nieraz zwątpienia udało się podpisać największą umowę na dofinansowanie w historii gminy. Modernizacja portu rybackiego pozwoli na dalszy rozwój naszych rybaków, a przede wszystkim zwiększenie potencjału turystycznego. Dzięki temu wielkiemu projektowi poprawią się warunki korzystania z terenu przyzalewowego, bezpieczeństwa w porcie, polepszy się infrastruktura drogowa, nastąpi kompleksowa modernizacja i przebudowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej, oświetlenia, sieci wodociągowej, nowych miejsc parkingowych, ścieżek i chodników. Ta inwestycja znacząco wpłynie na atrakcyjność Kamienia Pomorskiego jako miejsca odpoczynku przede wszystkim mieszkańców oraz turystów. Wierzę, że w połączeniu z projektem przebudowy „Dzikiej Plaży” teren ten będzie stanowić centrum wypoczynku, rekreacji i promocji naszego miasta – zaznacza Stanisław Kuryłło.

Modernizacja portu to nie tylko zmiana wizerunku ulicy Wilków Morskich w Kamieniu Pomorskim. Pozwoli ona także na polepszenie warunków pracy rybaków, którzy zyskają zaplecze socjalne (kuchnię, toalety, szatnie itp.), stworzy miejsce, w którym będzie można bezpośrednio sprzedawać produkty, utworzy miejsce do naprawy ich sprzętu czy zakup specjalnego podnośnika. Inwestycja pozwoli na podniesienie jakości kontroli i identyfikowalności wyładowanych produktów np. poprzez ich certyfikację. Przy budowie portu zmienia się cała okolica – powstaną drogi, parkingi i inne elementy, które są elementem inwestycji.

– Dla mnie jako przedstawiciela ARiMR jest ważne aby nasi rybacy pracowali w bezpiecznych warunkach a nie jak dotychczas przy trzcinowisku i blaszanych garażach taki jest cel projektu. Taka inwestycja pozwoli utrzymać miejsca pracy jak i być może wygeneruje nowe poprzez różne dodatkowe działania, które w tym obszarze będą mogły powstać. Osobiście jako mieszkaniec Kamienia cieszę się, że zaangażownie nad tym aby w naszym mieście przeprowadzono 15 milionową inwestycję z 100 % dofinansowaniem zewnętrznym przyniesie wymierne korzyści zarówno dla rybaków jak i mieszkańców gminy kamień oraz osób które nas w przyszłości odwiedzą np. turystycznie.  Mam nadzieję, że będzie więcej takich nowych miejsc w naszym powiecie – mówi Michał Kamiński, z-ca dyrektora ARIMR.