16 czerwca br. w ratuszu Burmistrz Kamienia Pomorskiego – Stanisław Kuryłło i Grzegorz Adamowicz reprezentujący firmę „Logico” podpisali umowę na dostawę , montaż i uruchomienie stanowisk doświadczalnych na wystawę stałą w Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej pt. „ Dzieło Ewalda von Kleista i jego następstwa dla rozwoju elektrostatyki”.

Wystawa realizowana będzie w ramach projektu pn.: „Rekonstrukcja wnętrza parteru Kurii Dziekana – Dworku von Kleista w Kamieniu Pomorskim wraz z utworzeniem wystawy stałej poświęconej wynalazcy kondensatora – Ewalda von Kleista w celu realizacji odtwórstwa historycznego oraz prowadzenia działalności wystawienniczej, prezentacyjnej i edukacji w zakresie niezbędnym do oferowania usług turystycznych i rekreacyjnych”. Projekt współfinansowano ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 „ Rozwój zasobów endogenicznych”.

– Umowa ta zbliża nas do otwarcia wystawy poświęconej niezwykłemu odkrywcy Ewaldowi von Kleistowi, który w naszym mieście dokonał jako pierwszy na świecie udanej próby z prototypem kondensatora elektrycznego. Dla Kamienia Pomorskiego jest to zaszczyt i wyróżnienie, że właśnie tu możemy przywrócić pamięć o jego dokonaniach. Przyszła wystawa będzie atrakcją turystyczną nie tylko mieszkańców naszego miasta, ale również dumą Pomorza Zachodniego – mówi Burmistrz Stanisław Kuryłło.

Koszt przedsięwzięcia to prawie 2,5 mln zł. Urząd Marszałkowski ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego przeznaczył na nie ponad 2 mln zł. Prace przy projekcie Gmina Kamień Pomorski.