Powstanie najbardziej wysunięty na północ fragment drogi ekspresowej S3. Kontrakty na zaprojektowanie i budowę odcinków Świnoujście – Dargobądz i Dargobądz – Troszyn zostały dzisiaj zawarte przez szczeciński oddział Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad [GDDKiA] w miejscu przyszłego placu budowy w obecności ministra Ministerstwo Infrastruktury Andrzej Adamczyk, wojewody zachodniopomorskiego Tomasz Hinc oraz posłów Artura Szałabawki i Leszek Dobrzyński – Poseł na Sejm RP.

Łączna długość obu odcinków to 33 km, a wartości umów to 1 368 mln złotych. Inwestycja ma się zakończyć w II kwartale 2024 roku.

– Dzięki tej drodze gazoport i przygotowywany do budowy port kontenerowy w Świnoujściu będą konkurencyjne w stosunku do innych portów na Bałtyku – powiedział minister Andrzej Adamczyk.

– Drogi, które w ostatnich latach powstały i które wkrótce będą budowane będą służyć naszym przyszłym pokoleniom, będą służyć gospodarce i turystyce Pomorza Zachodniego – powiedział wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc.

Umowy na realizację S3:

S3 Świnoujście – Dargobądz; długość 17 km; wykonawca: Polaqua; wartość umowy: 688,8 mln złotych
S3 Świnoujście – Troszyn; długość 16 km; wykonawca: konsorcjum Polbud Pomorze, INTOP Szczecin, PRD Nowogard; wartość umowy: 679,3 mln złotych

Zaprojektowanie i budowa

W ramach zawartych umów wykonawcy opracują projekty budowlane, uzyskają decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, a następnie zrealizują roboty budowlane. Na etap projektowania i uzyskania decyzji administracyjnych przewidziano 17 miesięcy od daty podpisania umowy. Roboty budowlane potrwają 19 miesięcy z wyłączeniem okresów zimowych. Roboty budowlane powinny ruszyć wiosną 2022 roku. Zakończenie realizacji robót powinno nastąpić w II kwartale 2024 roku.

Dwie jezdnie i węzły drogowe

Droga S3 na odcinku Świnoujście-Troszyn będzie miała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdą stronę. W ramach kontraktów powstanie siedem węzłów drogowych, z czego cztery na odcinku Świnoujście – Dargobądz i trzy na odcinku Dargobądz – Troszyn. Budowa dwujezdniowej drogi będzie się wiązała z przebudową istniejących i budową nowych obiektów mostowych. Na obwodnicy Wolina powstanie most dla drugiej jezdni S3, bliźniaczy dla obecnego mostu łukowego. Również na obwodnicy Międzyzdrojów powstanie druga estakada. Duże obiekty mostowe powstaną również na przecięciu S3 z linią kolejową między Świnoujściem i Międzyzdrojami. W ramach inwestycji przewidziano również budowę Miejsca Obsługi Podróżnych kategorii II na wschód od miejscowości Dargobądz i Obwodu Utrzymania w rejonie węzła Wolin Wschód.

Spięcie S3 w całość

Odcinek S3 Świnoujście – Troszyn jest niezbędny do ukończenia całej, blisko 500-kilometrowej drogi od Bałtyku do granicy z Czechami. Wszystkie pozostałe fragmenty tej drogi już istnieją lub są w realizacji. Ważne jest również znaczenie gospodarcze tej części S3, ze względu na skomunikowanie portu morskiego z terminalem promów morskich i gazoportu w Świnoujściu. Dodatkowo droga S3 będzie się łączyła z tunelem pod Świną, który obecnie jest budowany w Świnoujściu. Przypomnijmy, że droga ekspresowa S3 to element Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego. Fragment europejskiej trasy E65 o łącznej długości ok. 3950 km łączącej szwedzkie Malmö z greckim miastem Chania na Krecie.