Nowa magistrala wodociągowa zasilana ze stacji ujęcia wody w Wolinie powstanie w ramach podpisanej umowy na budowę blisko 1,5 km wodociągu. Zadanie stanowi jeden z ważniejszych elementów w realizacji strategii zaopatrzenia mieszkańców gminy Wolin w wodę. W planach są kolejne zamierzenia inwestycyjne, które pozwolą zapewnić bezpieczeństwo w dostawie wody.

Wykonawca robót „Mazur” Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych, z siedzibą w Łozienicy, został wyłoniony w przetargu nieograniczonym, w którym oferty złożyło łącznie 7 wykonawców. W ramach zadania, w drodze powiatowej Międzywodzie-Unin-Wolin, zostanie wybudowana magistrala wodociągowa z rur PE ø160 i 90 mm, na odcinku 1,4 km Unin – Jarzębowo, zasilana ze stacji ujęcia wody w Wolinie.

Koszt budowy wodociągu to 502.332,00 zł. Inwestycja jest współfinansowana ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, na poziomie 259.864,92zł