Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty prosi Szkołę o wyjaśnienia w związku ze skandaliczną sytuacją, z jaką zwrócił się do nas jeden z Czytelników. Chodzi o Szkołę Podstawową nr 2 w Kamieniu Pomorskim, w której od dłuższego czasu ma dochodzić do skandalicznych zachowań z udziałem uczniów. Na dowód przesyła nagrania z jednego z takich zajść. 

Podduszanie, przeciąganie po korytarzach, znęcanie się psychiczne, wypychanie z klasy. Czy tak powinno wyglądać zachowanie uczniów w szkole?dopytuje nie kryjąc zbulwersowania nasz Czytelnik od którego otrzymaliśmy filmik obrazujący skandaliczne zachowanie uczniówOsobiście odbyłem rozmowę z dyrektorem, informując o problemie i jak widać nic się nie zmieniło. Nie może być tak, że dzieci boją się chodzić do szkoły.

Według naszych informacji, rodzice niektórych uczniów rozważają przeniesienie swoich pociech do innej placówki. Zwróciliśmy się z prośbą o komentarz do placówki.

Każdy problem związany z prawidłowym funkcjonowaniem szkoły należy natychmiast zgłosić nauczycielowi przedmiotu – jeżeli dotyczy on danego przedmiotu, następnie wychowawcy, a jeżeli nie podejmie on żadnych działań w celu jego rozwiązania, bądź przyjęte przez niego rozwiązania nie będą skuteczne powinien zwrócić się on z tym problemem do psychologa, czy pedagoga szkolnego i w końcu do dyrektora szkoły. Jeżeli działania podejmowane przez dyrektora są nieskuteczne, bądź ich nie podejmuje wówczas rodzic powinien zgłosić sprawę do kuratorium oświaty tłumaczy Małgorzata Duras Rzecznik Prasowy Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

Do Kuratorium Oświaty w Szczecinie nie wpłynęła skarga rodziców dotycząca opisywanej sprawy jednak Kuratorium zaznacza, że Szkoła ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo dzieciom, a w momencie kiedy to bezpieczeństwo jest zagrożone podjąć natychmiastowe działania żeby je zapewnić.

Obowiązkiem nauczycieli i dyrektora szkoły jest współpraca z rodzicami i reagowanie na przekazywane przez nich sygnały, zwłaszcza w kontekście bezpieczeństwa dzieci. W związku z informacją, którą nam Pan przekazał zwróciliśmy się do dyrektora szkoły o wyjaśnienie tej sytuacji i przedstawienie nam działań jakie podjął w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim uczniom, ze szczególnym uwzględnieniem wychowawczych działań profilaktycznych, zapobiegających podobnym zdarzeniom w przyszłości dodaje Rzecznik Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

W zależności od uzyskanych informacji Zachodniopomorski Kurator Oświaty podejmie decyzję co do dalszych działań.