Pod okiem trenera, z Mistrzowskiej Szkoły Kelnerskiej dziesięcioro uczniów Technikum kształcącym w zawodzie technik hotelarstwa uczestniczyło w 60 godzinnym szkoleniu „Wykonywanie usług kelnerskich”, w ramach projektu „Atrakcyjne szkolnictwo zawodowe w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Pod okiem trenera, z Mistrzowskiej Szkoły Kelnerskiej, pana Artura Długosza uczniowie poznawali tajniki sztuki kelnerskiej nabywając wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające pracę na stanowisku kelnera.

Szkolenie na poziomie podstawowym obejmowało: organizację pracy i przygotowanie sali konsumenckiej i stołów, prezentację i noszenie zastawy stołowej, metody obsługi kelnerskiej, organizację, technikę i zasady podawania oraz serwowania potraw i napojów, przygotowanie i dekorowanie stołów, zachowanie w sytuacjach stresowych. Po zakończonym szkoleniu odbył się egzamin praktyczny, który uczniowie zdali
z powodzeniem uzyskując certyfikaty potwierdzające nabyte umiejętności.

Źródło:
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie