Choć w trakcie dzisiejszej (27.01) sesji radnym z klubu Prawa i Sprawiedliwości z przyczyn formalnych nie udało się wprowadzić uchwały obligującej Zarząd Powiatu do podjęcia działań informacyjny o konstytucyjnych prawach rodziców dzieci i możliwości wyrażania lub niewyrażania zgody na uczestnictwo w wydarzeniach o tematyce dotyczącej np. edukacji seksualnej, homofobii, gender to wszystko wskazuje na to, że projekt po uzyskaniu podstawy prawnej powróci. 

Przedmiotowa uchwała wniesiona przez czterech radnych PiS po raz drugi ma nakreślić kierunek działania Zarządu Powiatu, który zostałby zobowiązany do podjęcia działań wobec dyrektorów wszystkich szkół i placówek oświatowych, których organem prowadzącym jest Powiat do udzielenia wszystkim rodzicom małoletnich dzieci uczęszczających do takich szkół o konstytucyjnym prawie rodziców do wychowania dzieci zgodnie z prawami rodziców.

W szczególności chodzi zaś o wyrażanie lub niewyrażanie każdorazowej, odrębnej i pisemnej zgody na uczestnictwo dziecka w zajęciach , lekcjach , warsztatach , spotkaniach, projekcjach filmów, wyjściach pozaszkolnych do teatru, kina, biblioteki czy na wydarzenia sportowe oraz wszystkich innych wydarzeniach organizowanych poza szkołą, których program w całości lub częściowo nawiązuje do szeregu wymienionych przez grupę radnych zagadnień. O jakie konkretnie zagadnienia chodzi? Edukację seksualną, profilaktykę ciąż wśród nieletnich i chorób przenoszonych drogą płciową (np. HIV, AIDS), równość, tolerancję, różnorodność, przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu, przeciwdziałanie przemocy, LGBT, homofobii, tożsamości płciowej, gender.

Uchwała miała być procedowana w grudniu 2019 roku, jednak wtedy wnioskodawcy radni Jerzy Adamiak, Jarosław Pawluś, Zbigniew Kulesza oraz Piotr Rudnik zdecydowali się wycofać projekt. Jak tłumaczył Piotr Rudnik, wszystko po to, aby nie odwracać uwagi od najważniejszej uchwały w tamtym czasie czyli budżetu.

Temat powrócił dziś (27.02) jednak większość radnych nie zgodziła się na wprowadzenie uchwały pod obrady ze względów formalnych. Projekt uzyskał negatywną opinię radcy prawnego ze względu na brak podstawy prawnej. Wszystko wskazuje na to, że temat powróci w najbliższym czasie.