OLYMPUS DIGITAL CAMERA

5 marca 2015 roku, w hali sportowej Szkoły Podstawowej w Świerznie odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

Turniej miał na celu popularyzowanie przepisów o ochronie przeciwpożarowej  i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa wśród dzieci i młodzieży. W eliminacjach gminnych brali udział uczniowie z trzech szkół podstawowych Gostyń, Świerzno, Stuchowo oraz uczniowie z gimnazjum w Świerznie.

Uczestnicy rozwiązywali test składający się z 25 pytań. Po ocenie testu klasyfikacja  w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

Grupa I

1. Wiktoria Cieślak – Szkoła Podstawowa w Gostyniu
2. Anita Stępak – Szkoła Podstawowa w Stuchowie
3. Kornel Dąbrowski – Szkoła Podstawowa w Gostyniu

Grupa II

1. Natalia Szczeblewska – Gimnazjum w Świerznie
2. Magdalena Lisowska – Gimnazjum w Świerznie
3. Bartłomiej Pachocki – Gimnazjum w Świerznie

Obraz-284

Laureaci eliminacji gminnych OTWP są jednocześnie reprezentantami Gminy Świerzno  w eliminacjach powiatowych, które odbędą się w dniu 20 marca 2015 roku w Kamieniu Pomorskim.

Wszyscy uczestnicy eliminacji gminnych otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki. Zdobywcy trzech miejsc z każdej grupy otrzymali również nagrody rzeczowe. Gratulujemy laureatom, jak również wszystkim uczestnikom eliminacji gminnych OTWP w Świerznie.

UG w Świerznie