Trzy osoby zgłosiły swój akces w ogłoszonym na początku sierpnia konkursie na stanowisko kierownika Zakładu Usług Publicznych w Golczewie. Po rezygnacji dotychczasowego kierownika, Burmistrz Maciej Zieliński będzie musiał wybrać nową osobę, która pokieruje przedsiębiorstwem.

Burmistrz wymagał od kandydatów odpowiedniego wykształcenia, 5 – letniego stażu pracy, nieposzlakowanej opinii, odpowiedniego stanu zdrowia, znajomości prawa, pełnej zdolności do czynności prawnej oraz posiada umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi.

Do konkursu przystąpiły trzy osoby. Oferty spełniające wymagania formalne do kolejnego etapu naboru będą musiały przekonać Burmistrza Golczewa.