W związku z pytaniami naszych Czytelników Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich informuje, iż w ciągu drogi wojewódzkiej nr 107 na odcinku Kamień Pomorski – Dziwnówek, prowadzona jest wycinka związana z zapewnieniem bezpieczeństwa użytkowników ruchu oraz bezpieczeństwa pieszych.

Drzewa przeznaczone do wycinki są to drzewa z gatunku topola kanadyjska będąca mieszańcem topoli czarnej i topoli amerykańskiej nie należącej do gatunków rodzimych. Drzewa te są bardzo wysokie, ponadto posiadają liczne suche konary, które pod wpływem wiejących wiatrów obłamują się spadając na pasy ruchu stwarzając zagrożenie bezpieczeństwa pieszych i użytkowników drogi. W związku z powyższym Rejon wystąpił do Burmistrza Dziwnowa i Kamienia Pomorskiego z wnioskiem na ich wycinkę i uzyskał stosowne decyzje w tym zakresie. Nadmienić chcemy również, że zgodnie z posiadanymi decyzjami wycięte drzewa zostaną zastąpione gatunkami rodzimymi tj. klon pospolity, klon jawor i grab w terminie do 30 września 2021 r – informuje Iwon Mikuś specjalista RDW Gryfice.