Kosztują od 385 tys. zł do 460 tys. zł, mają kształt zbliżony do prostokąta i są położone w „strefie rozwoju rekreacji”. To ostatnia szansa do nabycia niezwykle atrakcyjnych działek tuż za mostem w Dziwnowie wystawionych na sprzedaż przez Agencję Mienia Wojskowego.

Do nabycia jest łącznie dziewięć działek. Ich wielkość waha się od 0,0950 do 0,1173 ha. Posiadają kształt zbliżony do prostokąta – sprzyjający niezależnemu zagospodarowaniu działki i przyszłej, swobodnej zabudowie. Dobry dojazd do wszystkich działek, gdyż dwa lata temu gmina zmodernizowała całą okolicę. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dziwnów przedmiotowe działki położone są w „strefie rozwoju rekreacji”.

Działki znajdują się w południowo-zachodniej części miasta, ok. 1,5 km od Morza i ok. 2,5 km od centrum miejscowości, w środkowej części kompleksu działek należących do AMW, pomiędzy ulicą Komandorską a ulicą Spadochroniarzy Polskich. Najbliższe otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca oraz tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, a także nabrzeża przystosowane do obsługi jednostek pływających u ujścia rzeki Dziwny.