Pod koniec ubiegłego roku Rada Miejska w Golczewie jednogłośnie uchwaliła budżet gminy na rok 2020. Największy w historii budżet możliwy jest dzięki pozyskanym dofinansowaniom zewnętrznym w kwocie blisko 5 milionów złotych.

W roku 2019 zmniejszyliśmy zadłużenie Gminy o ponad 2 miliony złotych, o prawie 100 tys. więcej niż pierwotnie było zakładane. W roku 2020 planowane wydatki inwestycyjne wynoszą ponad 8 milionów złotych, a zadłużenie wzrośnie jedynie o 300 tysięcy. Jest to możliwe z jednej strony dzięki zdobytym dofinansowaniom, jak również rozsądnym gospodarowaniem zasobami Gminy. Jest też oczywiście przed nami trochę niewiadomych, jak chociażby ceny energii czy usług, dlatego tym bardziej ważne jest dbanie o stan finansów Gminy – mówi Maciej Zieliński

Wśród zadań inwestycyjnych Gminy Golczewo sa m.in. termomodernizacja golczewskiej szkoły wraz z zagospodarowanie terenu wokół, przebudowa ulicy Miodowej, wymiana oświetlenia na energooszczędne, budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią przy szkole w Wysokiej Kamieńskiej, rozbudowa remizy w Kozielicach czy też budowa chodnika w Mechowie.

Pracujemy też nad innymi zadaniami na które chcemy pozyskać dodatkowe dofinansowanie. Mam nadzieję że realizacja inwestycji będzie przebiegała pomyślnie. Wierzę też że w trakcie tego roku uda nam się zrealizować wiele innych, ważnych spraw. Dziękuję radnym za zaufanie – mowi Maciej Zieliński