To jedna z najważniejszych i już zrealizowanych obietnic wyborczych Burmistrz Golczewa. Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu w Golczewie udało się przeprowadzić termomodernizację Zespołu Szkół Publicznych. Warte blisko 6 mln zadanie udało się wykonać w kilka miesięcy, a to jeszcze nie koniec, gdyż Gmina uzyskała kolejne środki – tym razem na modernizację sali gimnastycznej oraz przylegających do nich szatni i sanitariatów w budynku.

Termomodernizacja była realizowana przez firmę KDI ze Szczecina. W ramach inwestycji budynek został docieplony, wymieniono wszystkie okna i drzwi zewnętrzne oraz instalację ciepłego ogrzewania.

Inwestycja pochłonęła blisko 6 mln złotych z czego 3,86 mln to zewnętrzne dofinansowanie.

Place przyszkolne pokryła nowa nawierzchnia, a wokół szkoły zasadzone zostaną drzewa i krzewy. Z placu od strony ul. Szkolnej wyjedziemy nowym zjazdem, a od strony ul. Zwycięstwa powstały chodniki prowadzące do wejścia do szkoły.

Przed gminą kolejne wyzwanie. Dzięki przyznanemu wsparciu zostanie wykonana kompleksowa modernizacja sali gimnastycznych, sanitariatów i pomieszczeń przynależnych. Roboty budowlane będą obejmowały wymianę posadzek, w tym parkietów, demontaż i montaż nowej armatury sanitarnej w sanitariatach, wymianę wewnętrznych instalacji, zarówno elektrycznych, jak i sanitarnych wraz z izolacjami przeciwwilgociowymi. Zostaną wymienione oprawy na energooszczędne, drzwi wewnętrzne oraz wszystkie okładziny ścienne i podłogowe. Na zadanie udało się pozyskać 100% dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Wsparcia Inwestycji Lokalnych.