Telenoweli związanej z obecnością spółki EMC w Kamieniu Pomorskim ciąg dalszy. Jak mówił podczas czwartkowej (27.02) sesji Rady Powiatu Józef Malec, przedstawiciele firmy z Wrocławia nie wykluczają, że wezmą udział w ogłoszonym przez Starostę poszukiwaniu firmy, która będzie operatorem szpitala. Oczekują oni jednak zmniejszenia czynszu dzierżawnego. 

Otrzymaliśmy pismo, w którym EMC informuje nas, że chce ramowego określenia czasowego, kiedy nastąpi rozstrzygnięcie przetargowe nowego operatora. Wszystko przez to, że oni ponoszą nakłady na szpital, a jest to dla nich nieopłacalne. Spółka nie wyklucza ale nie zapewnia przystąpienia do przetargu. Musimy jako Rada podjąć decyzję, czy będzie rozwiązanie istniejącej umowyzaznaczył Starosta Józef Malec.

EMC odmówiło przekazania Staroście sprawozdania finansowego za 2019 rok, wskazując, że są to informacje poufne. Spółka zapewniła, że przyśle informacje obrazujące sytuację finansową szpitala. Oczekują oni także obniżenia czynszu dzierżawnego.

Jak zwraca uwagę jeden z naszych Czytelników, podczas dyskusji o kamieńskim szpitalu oraz jego niedoinwestowaniu wszystkim umyka pewien fakt. – W 2019 Narodowy Fundusz Zdrowia przekazał dodatkową pulę pieniędzy na funkcjonowanie szpitali powiatowych. Według informacji Wojewody spółka EMC otrzymała 766 tys. złotych dodatkowych środków. Co się z nimi stało? – pyta jeden z mieszkańców.