4 grudnia 2020 r. w życie wejdą nowe przepisy dotyczące rejestracji pojazdów i wydawania związanych z tym dokumentów. Kierowcy kupujący nowe auto szybciej załatwią sprawy w urzędzie, a ci, którzy mają pojazd od dłuższego czasu, zaoszczędzą pieniądze.

Ministerstwo Infrastruktury opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych. To akt wykonawczy związany z nowelizacją Prawa o ruchu drogowym. Część zapisów wchodzi w życie 4 grudnia 2020 r. Co się wtedy zmieni? Projekt rozporządzenia upraszcza postępowanie w razie zniszczenia tablic rejestracyjnych. Obecnie, zgodnie z par. 15 obecnego rozporządzenia, w takim przypadku urząd wydaje nowe tablice rejestracyjne z nowym numerem i nowy dowód rejestracyjny. Po zmianach, gdy dojdzie do zniszczenia tablic, właściciel pojazdu będzie mógł złożyć wniosek o wtórnik tablicy czy tablic. Załatwi więc sprawę bez wymiany dowodu rejestracyjnego, który przecież nie musiał ulec zniszczeniu wraz z tablicami.

Rozporządzenie rozszerza katalog rodzajów tablic, które mogą być wydawane do bagażnika zakrywającego te na samochodzie — na przykład rowerowego. Obecnie urząd może w takim celu wydać jedynie tablice jedno- lub dwurzędowe. Od 4 grudnia będzie to możliwe również dla jednorzędowych tablic zmniejszonych. Chodzi o te wydawane do pojazdów – na przykład amerykańskich czy japońskich – przystosowanych konstrukcyjnie do „blach” o mniejszych gabarytach.

Obecnie przepisy mówią, że pojazd zarejestrować można jedynie w urzędzie właściwym dla adresu zamieszkania jego właściciela. Po zmianach będzie można to również załatwić w urzędzie właściwym dla miejsca czasowego zamieszkania. 4 grudnia 2020 r. zniknie obowiązek wymiany dowodu rejestracyjnego po wykorzystaniu w nim wszystkich miejsc na pieczątki potwierdzające przejście badania technicznego.