Wykonawca firma „Tauber Polska ” Sp z o.o informuje,że z dniem 15.01.2020 rozpoczyna prace budowlane związane z przebudową drogi gminnej w kierunku boiska sportowego w m.Świerzno. Za wszelkie utrudnienia, firma Tauber przeprasza mieszkańców.

Mając na uwadze jak najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu pieszego i drogowego, wykonawca przed rozpoczęciem robót w celu bezkolizyjnego korzystania przez mieszkańców z wjazdów i dojść do swoich posesji, zawiadomi poszczególnych mieszkańców ( za potwierdzeniem przekazania informacji) o terminie i zakresie robót.

tel.kontakt. do Wykonawcy 913142651 codziennie w godz. od 7.00 do 20.00