Odrzucona przez Powiat Kamieński firma Tauber bez większych trudów i opóźnień wdraża się na lokalny rynek budowlany. Wykonywana przez przedsiębiorstwo inwestycja w Świerznie przebudowa drogi do boiska sportowego, która uzyskała 80% dofinansowanie zewnętrzne nabiera już coraz realniejszych kształtów. 

Zgodnie z umową nowa droga z kostki polbruk zostanie wykonana do końca września. Całkowita wartość zadania to 1.396.113,96 złotych. Pozyskane dofinansowanie wynosi 1.144.279,64 złotych Inwestycja obejmuje usunięcie dotychczasowej jezdni, wykonanie podbudowy, wykonanie przebudowy zjazdów z kostki betonowej, ciągów pieszych, wyniesionych przejść dla pieszych, zamontowanie progów zwalniających, poboczy gruntowych oraz ustawienie oznakowania.

W rozmowie z naszą redakcją, wójt Gminy Świerzno nie kryje radości zarówno z postępu prac jak i wykorzystywanego do nich sprzętu.