Jakie będą założenia modernizacji portu? Co się zmieni w najbliższym otoczeniu? Oto założenia projektu jakie wynikną z inwestycji w Kamieniu Pomorskim. Przypomnijmy, że 100% dofinansowanie zewnętrzne na ten cel, opiewa na niebagatelną kwotę 15 mln złotych!

Istotnym jest aby w tym konkretnym programie uzyskać pozytywną opinię Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Kamień Pomorski i Wolin uzyskał taką opinię. Dzięki tej dużej inwestycji znaczny obszar w Kamieniu Pomorskim jak i w Wolinie będzie zdecydowanie bezpieczniejszy i atrakcyjniejszy zarówno dla rybaków jak i dla nas mieszkańców. W sezonie letnim może przyciągnąć również turystów – mówi zastępca dyrektora ARMiR Michał Kamiński.

Na miejscu powstaną budynki oraz urządzenia do wyładunku, sortowania, składowania, sprzedaży, zamrażania lub przechowywania produktów rybnych pochodzących z połowów w wodach morskich lub wodach śródlądowych, w tym przechowywania tych produktów w warunkach chłodniczych i zamrażalniczych, dostarczania paliwa, wody lub lodu. Pieniądze posłużą na budowę magazynów sprzętu rybackiego, zaplecza socjalnego dla rybaków, przystani rybackich, nabrzeża lub miejsca postoju statków rybackich lub miejsca postoju sprzętu pływającego służącego do połowu ryb, falochronów, dróg oraz innej infrastruktury technicznej na obszarze znajdującym się w granicach portów rybackich, miejsc wyładunku lub przystani rybackiej.

Dzięki temu poprawią się warunki bezpieczeństwa oraz higiena pracy rybaków oraz zostanie wprowadzony system zarządzania bezpieczeństwem. To m.in. dzięki budowie obiektów służących do wstępnego przetwarzania produktów rybołówstwa, urządzeń zamrażalniczych oraz magazynów i chłodni. W nowym porcie postanie także wytwórnia lodu, budynki do mycia skrzyń i pojemników, instalacje służące do sortowania produktów rybnych. 

Nowa inwestycja to także znaczne ograniczenia zanieczyszczeń przez budowę obiektów służących do przechowywania i oczyszczania ścieków oraz unieszkodliwiania odpadów morskich, wprowadzenie technik lub technologii zapewniających odbiór odpadów ze statków rybackich przez urządzenia znajdujące się w porcie oraz przekazywanie tych odpadów do odzysku lub unieszkodliwienia, działania mające na celu usunięcie i unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych w rozumieniu przepisów o odpadach.