Najnowocześniejsze technologie, najwyższej jakości sprzęt oraz innowacyjne wykorzystanie osadów pościekowych - to efekt przebudowy oczyszczalni ścieków w Mokrawicy przeprowadzanej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Kamieniu Pomorskim. Nowy obiekt zastąpi wybudowaną 20 lat temu, przestarzałą technologicznie oczyszczalnię.