Jest nowy kierownik referatu inwestycji, zagospodarowania przestrzennego i gospodarki komunalnej w Kamieniu Pomorskim. Decyzją Burmistrza Stanisława Kuryłły, na to stanowisko zatrudniony został związany niegdyś z międzyzdrojskim urzędem miejskim Tadeusz Konopacki zamieszkały w Wisełce.

Jak czytamy w uzasadnieniu wyboru, nowy kierownik spełnia wszystkie stawiane wymagania, posiada odpowiednie wykształcenie oraz wieloletnie doświadczenie zawodowe na kierowniczym stanowisku w administracji samorządowej, stanowiące gwarancję prawidłowego i rzetelnego wykonywania obowiązków na powierzonym mu stanowisku.