Do maja 2021 roku mają potrwać prace w XVIII – wiecznym dworku von Kleista związane z nowo powstającą wystawą pt. „Dzieło Ewalda von Kleista i jego następstwa dla rozwoju elektrostatyki”. Wystawa ma na celu zaprezentowanie przełomowego odkrycia kondensatora elektrycznego przez Ewalda von Kleista, które zrewolucjonizowało badania nad elektrycznością. Inwestycja uzyskała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego.

Ewald von Kleist mieszkający w Kamieniu Pomorskim, 11 października 1745 r. skonstruował jako pierwszy na świecie prototyp kondensatora elektrycznego, zwany „butelką Kleista”. Było to szklane naczynie, wypełnione wodą lub spirytusem, zatkane korkiem, który przebity był na wylot miedzianym prętem. Pojemność elektryczną można było znacznie zwiększyć, pokrywając szkło z obu stron folią przewodzącą prąd. Powtórzenia i potwierdzenie udanego eksperymentu z użyciem „butelki Kleista” dokonał ówczesny burmistrz Gdańska Daniel Gralath, który korespondował z kamieńskim odkrywcą.

W siedzibie Muzeum zostaną zaprezentowane maszyny elektrostatyczne zaczynając od rekonstrukcji butelki Kleista, poprzez tuby i kule plazmowe, po większą maszynę elektrostatyczną, m.in. uruchomiony zostanie generatora Tesli, którego efektem będą widoczne pioruny, w postaci różnej długości błyskawic wydobywających się z torusa. Pokazane zostanie również doświadczenie Beniamina Franklina – ojca założyciela Stanów Zjednoczonych, wybitnego naukowca i polityka, który przy użyciu latawca, podczas burzy gromadził ładunek elektryczny w szklanym naczyniu.

Na pewno te i inne doświadczenia będą niezwykła podróżą w czasie, dla gości odwiedzających nasze miasto, dzięki tej wystawie będzie można zapoznać się z historią badań nad elektrycznością, wybitnymi naukowcami, którzy przyczynili się do jej rozwoju. Kolejna wystawa powstaje na terenie dworku von Kleista. Niewątpliwą atrakcją będzie odkrywka archeologiczna, w której pokazane będą relikty XVI –wiecznej kurii dziekana, spalonej przez wojska szwedzkie podczas Wojny 30- letniejmówi Grzegorz Kurka.

Odkrywka zostanie przykryta szklanym stropem, nad którym zaplanowana jest sala konferencyjna. W zabytkowym budynku również zostanie pokazane laboratorium von Kleista. W specjalnie przygotowanej salce prezentowane będą instrumenty z doświadczeń fizycznych, jakie przeprowadzał Ewald von Kleist, w tym z prototypem kondensatora elektrycznego, tzw. butelką lejdejską. Dla zwiedzających wykonywane będzie doświadczenie opisane przez von Kleista – udany eksperyment z butelką lejdejską, jakie wykonał 11 października 1745 roku. Salka wyposażona będzie w specjalnie do tego celu przygotowane urządzenia elektrostatyczne, nawiązujące do epoki, w której wynalazca prowadził badania, np. szklana butelka, wewnątrz której umieszczony został miedziany drut, umocowany za pomocą korka – dokładnie taki sam, jaki von Kleist naszkicował w liście do ks. Pawła Świetlickiego.

Rekonstruktor – osoba prezentująca laboratorium oraz prowadząca eksperyment będzie ubrana w strój z epoki tak, aby jak najrzetelniej odtworzyć zwiedzającym realia XVIII w., w którym von Kleist prowadził badania. Uczestnicy pokazu będą brać bezpośredni udział w nim udział poprzez wykonywanie doświadczeń za pomocą butelki lejdejskiej. Na ścianie pomieszczenia zawieszone będą ryciny z epoki przedstawiające badania nad elektrycznością prowadzone w XVIII wieku przez innych badaczy, m.in. rycina, na której Benjamin Franklin prowadził badania za pomocą butelki lejdejskiej i latawca. W kolejnym pomieszczeniu, znajdującym się w bezpośrednim sąsiedztwie z laboratorium będzie salka która wyposażona zostanie w meble z epoki baroku, jak również piec kaflowy z ornamentowanymi kaflami nawiązujący to pieców pomorskich tamtego okresudodaje dyrektor Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej. 

Wystawa będzie jedna z ważniejszych atrakcji turystycznych Pomorza Zachodniego i rozsławi imię odkrywcy nie tylko w regionie ale i na całym świecie.