Nowi policjanci złożyli rotę ślubowania. „Strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli nawet z narażeniem życia”- te słowa roty ślubowania wypowiedziało 2 nowoprzyjętych funkcjonariuszy kamieńskiej Policji. Ślubowanie przyjął Komendant Powiatowy Policji w Kamieniu Pomorskim nadkom. Zbigniew Dankowski.

Wczoraj (8.12.2020 r.) w Komendzie Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim odbyło się ślubowanie nowoprzyjętych funkcjonariuszy. Młodzi policjanci w obecności Komendanta Powiatowego Policji w Kamieniu Pomorskim nadkom. Zbigniewa Dankowskiego wypowiedzieli rotę ślubowania. Z uwagi na epidemię wywołaną koronawirusem COVID-19, ślubowanie odbyło się w skromniejszej niż dotychczas formie, w ścisłym reżimie sanitarnym, bez wręczenia legitymacji oraz udziału rodzin policjantów.

Nadkom. Zbigniew Dankowski po zakończeniu ślubowania w krótkim przemówieniu pogratulował policjantom wybranie tak wyjątkowego zawodu. Podkreślał, że praca jaką wybrali kandydaci jest trudna i odpowiedzialna. Podejmowanie jej trudów będzie nie tylko próbą dla nich samych, ale również dla ich rodzin. Komendant życzył młodym policjantom powodzenia  i satysfakcji w służbie oraz aby nigdy nie opuszczało ich szczęście policyjne, gdyż służba jaką wybrali jest wymagająca i „nie zawsze będzie świecić słońce”.

Nowoprzyjęci funkcjonariusze niebawem rozpoczną szkolenie podstawowe, przygotowujące ich do służby w naszej formacji, po czym wyjadą na adaptację zawodową, zasilając Oddziały Prewencji Policji w Piasecznie.

Ponadto w dniu wczorajszym odbyło się mianowanie na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Kamieniu Pomorskim nadkom. Szymona Kowalskiego.

źródło:
KPP w Kamieniu Pomorskim