W komorze startowej, powstającej dla maszyny TBM, rozpoczęło się przygotowywanie podłoża pod zbrojenie górnego stropu oraz szalowanie i betonowanie jego pierwszej części. Komora jest odwadniana.

TBM to skrót od „the boring machine”, czyli „maszyny wiercącej”. Takie potężne urządzenie zostanie zainstalowane na torze przyszłej przeprawy i wydrąży pod rzeką Świną tunel. Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, budowa komory dla maszyny TBM to proces wieloetapowy, obejmujący szereg specjalistycznych robót.

Konstrukcja stropu komory startowej maszyny TBM ma grubość około 1,5 m, a najgrubsze pręty zbrojeniowe mają średnicę 63 mm. W tej chwili trwają prace zbrojarskie i betonowanie kolejnych sekcji.

Po stronie wyspy Wolin kontynuowane są przebudowy linii napowietrznej napięcia 110 kV oraz prace sieciowe wodno-kanalizacyjne w rejonie komory odbiorczej maszyny TBM i dalej wzdłuż ulicy Fińskiej. Na terenie placu budowy trwają roboty związane z odhumusowaniem i przygotowaniem platform roboczych do wykonywania ścian szczelinowych.