W środę, 31 maja br. w godzinach popołudniowych w sali gastronomicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim odbyła się konferencja poświęcona Programowi Społecznik.

Spotkanie miało na celu przedstawienie idei programu finansowego wsparcia inicjatyw organizacji pozarządowych oraz środowisk nieformalnych. Program dąży do wzmocnienia kapitału społecznego, promuje aktywność obywatelską oraz zdolności do współpracy w najbliższym otoczeniu dla osiągania wspólnych celów. Na realizację pomysłów skierowanych do mieszkańców województwa zachodniopomorskiego, np. wydarzeń kulturalnych, charytatywnych, sportowych, akcji sąsiedzkich na osiedlu, a także przygotowania małej infrastruktury można pozyskać środki w kwocie do 3000,00 złotych.

Realizatorzy działania, są zobowiązani do zapewnienia wkładu osobowego lub finansowego w wysokości 10% wartości mikrograntu. Całkowita wartość Programu Społeczni to 1.500.000,00 złotych. Środki pozwolą na zrealizowanie przynajmniej 500 inicjatyw odpowiadających na potrzeby mieszkańców Pomorza Zachodniego. Województwo Zachodniopomorskie jest pionierem takich działań w Polsce, a Program jest efektem doświadczeń z dotychczasowej współpracy z NGO.

Podstawą do aplikowania o środki jest wypełnienie łatwego i przejrzystego wniosku, który oceni Komisja składająca się z przedstawicieli Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego, Radnych Sejmiku Województwa, przedstawicieli środowisk, samorządów, ekspertów i operatora – czyli Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Program ma charakter pilotażowy i będzie realizowany do 31 grudnia 2017 roku.

Animatorem Programu Społecznik w powiecie kamieńskim jest pani Bożena Zarecka, z którą można się skontaktować pod numerem telefonu 692 140 459, a także pisząc na adres b.zarecka@karrsa.pl Osoby zainteresowane „Społecznikiem” mogą się także kontaktować z operatorem Programu, numer telefonu (94) 3416330, e-mail: spolecznik2017@karrsa.pl Więcej szczegółów znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.karrsa.eu

Także dodatkowych informacji udzieli pan Marek Szymański, Pełnomocnik ds. Współpracy z NGO pod numerem telefonu (91) 38 23 483 lub e-mail: mszymanski@powiatkamienski.pl

Starostwo Powiatowe