– Procedury mające na celu przejęcie i prowadzenie dalszej działalności leczniczej szpitala w Kamieniu Pomorskim zostały już zainicjowane – poinformowała w trakcie dzisiejszego spotkania z radnymi Prezes Spółki Szpital w Kamieniu Pomorskim. Beata Mazur wyraziła przekonanie, że szpital jako powiatowy będzie świadczyć usługi medyczne od 1 marca 2021 roku.

Spotkanie z nowo powołanym prezesem spółki odbyło się w ramach posiedzenia Komisji ds. Zdrowia. W jego trakcie omawiane były tematy przede wszystkim dotyczące przejęcia szpitala w Kamieniu Pomorskim od obecnego operatora EMC Instytut Medyczny. S.A. Obecna na posiedzeniu Prezes spółki Szpital w Kamieniu Pomorskim, poinformowała, że procedury mające na celu przejęcie i prowadzenie dalszej działalności leczniczej szpitala w Kamieniu Pomorskim zostały już zainicjowane.

Spółka „Szpital w Kamieniu w Pomorskim” została wpisana do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Aktualnie podjęte są działania związane z przejęciem obowiązujących umów od dotychczasowych kontrahentów spółki EMC Instytut Medyczny S.A. Pani Prezes wyraziła przekonanie, że pomimo ogromu pracy jaki jest jeszcze do wykonania, przy wsparciu kadry szpitalnej oraz władz Powiatu Kamieńskiego, szpital jako powiatowy będzie świadczyć usługi medyczne z dniem 1 marca 2021 roku. Oznacza to, że odkupienie szpitala od Spółki EMC i przejęcie jego prowadzenia przez Spółkę „Szpital w Kamieniu Pomorskim” odbędzie się bez przeszkód w jego codziennym funkcjonowaniu, a mieszkańcy Powiatu Kamieńskiego będą mieli zapewnioną opiekę medyczną bez przerwy – relacjonują urzędnicy Starostwa.