Zapraszamy młodzież w wieku od 18-24 roku życia, nieuczącą i nieaktywną zawodowo na szkolenia zawodowe, prawo jazdy, kursy językowe, kursy komputerowe. Oferujemy płatne staże i wyżywienie podczas szkolenia.
Prosimy o kontakt tel.913260427 i e-mail hp16-14@ohp.pl