24 laptopy oraz wózek do przechowywania laptopów o łącznej wartości ponad 57 tys. złotych w ubiegłym tygodniu przekazano Szkole Podstawowej w Wysokiej Kamieńskiej sprzęt komputerowy. Wszystko zakupiono w ramach realizacji projektu z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowana lata 2014-2020 

Projekt został zrealizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Centrum Animacji Młodzieży w Goleniowie. Celem głównym projektu było podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Golczewo, zwłaszcza osób zagrożonych cyfrowym wykluczeniem. Uczestnicy projektu brali udział w dwudniowych szkoleniach (1 moduł – 16 godzin szkoleniowych). W ramach projektu przeprowadzono 24 bezpłatne szkolenia z zakresu rozwoju kompetencji cyfrowych.

Udział w nich wzięło 288 osób powyżej 25 roku życia. Ze szkoleń mogły skorzystać także osoby po 65 roku życia – stanowiły one ponad 21 % wszystkich uczestników (61 osób).  Uczestnicy mieli do wyboru 1 z 7 modułów szkoleniowych: „Rodzic w Internecie”, „Mój biznes w sieci”, „Moje finanse i transakcje w sieci”, „Działam w sieciach społecznościowych”, „Tworzę własną stronę internetową (blog), „Rolnik w sieci” oraz „Kultura w sieci”. Wszyscy kursanci podczas szkoleń otrzymali bezpłatny zestaw materiałów szkoleniowych oraz certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu. Uczestnicy szkoleń mieli zapewnione także przerwy kawowo-obiadowe w każdym dniu szkolenia. Dzięki projektowi, powiększyła się grupa świadomych oraz kompetentnych użytkowników komputera i Internetu, zdolnych realizować potrzeby informacyjne, kulturalne, biznesowe, administracyjne i społeczne w bezpieczny i legalny sposób przy użyciu nowoczesnych narzędzi cyfrowych.

Całkowita wartość projektu to kwota 148 320,00 , w tym nie był wymagany wkład własny gminy, a dofinansowanie wyniosło 100 procent.

źródło:
UM w Golczewie