31 maja na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Bez Tytoniu. Święto obchodzone jest od  1987 r. Celem nadrzędnym obchodów jest zwiększenie świadomości wśród ogółu społeczeństwa na temat wpływu palenia tytoniu i ekspozycji na bierne palenie tytoniu na zdrowie, w tym negatywny wpływ e-papierosów.

Tegorocznym tematem jest ochrona młodszych pokoleń, koncentrująca się na „Ochronie młodzieży przed manipulacjami w przemyśle i zapobieganiu jej używania tytoniu i nikotyny”. Ponieważ przemysł tytoniowy coraz częściej koncentruje się na młodych ludziach jako rozwijającym się i wrażliwym rynku dla swoich uzależniających produktów, jest to paląca kwestia i wyzwanie dla decydentów politycznych w każdym kraju. 

Według danych z 2015 r. 17% młodych ludzi w wieku od 15 do 24 lat pali na całym świecie. W regionie europejskim 11,5% dziewcząt i 13,8% chłopców w wieku od 13 do 15 lat to osoby palące. Chociaż liczba ta maleje z biegiem lat w wyniku fenomenalnych wysiłków społeczności zajmującej się kontrolą tytoniu, należy zrobić więcej, aby chronić te wrażliwe grupy. Jak dobrze wiadomo w branży tytoniowej, osoba, która zaczyna palić przed 20 rokiem życia, nie tylko jest bardziej narażona na uzależnienie, ale może także mieć upośledzoną zdolność do sprawowania kontroli nad paleniem w późniejszym życiu. Przemysł świadomie sprzedaje młodym ludziom śmiertelną zależność, a ochrona młodzieży jako główny temat Światowego Dnia bez Tytoniu 2020, 31 maja, jest okazją do zaprezentowania najlepszych praktyk przeciwdziałających tym wysiłkom. 

Jak branża celuje w młodzież 

W swoich wysiłkach na rzecz manipulacji młodymi ludźmi przemysł tytoniowy zastosował produkty upiększające, aby uczynić je bardziej atrakcyjnymi dla określonych grup demograficznych, szczególnie poprzez opakowania lub branding. Jest to szczególnie widoczne w ostatniej eksplozji zainteresowania e-papierosami i podgrzewanymi wyrobami tytoniowymi. Jedną z najważniejszych innowacji w branży są jej strategie marketingowe.
W różnych sektorach reklamy coraz częściej pojawiają się w Internecie, a przemysł tytoniowy nie różni się – firmy tytoniowe coraz częściej zwracają się do osób wpływających z mediów społecznościowych, aby sprzedawać te niebezpieczne produkty. Takie reklamy często omijają tradycyjne przepisy dotyczące reklamy i promocji wyrobów tytoniowych, ponieważ lokowanie produktu tytoniowego nie jest oznaczane jako reklama, a zamiast tego jest ukrywane w innych mediach społecznościowych. Ta kwestia jest szczególnie niepokojąca
w przypadku młodych kobiet i dziewcząt, które są głównym celem narażenia na wpływ. 

Światowy dzień bez tytoniu 2020 pokaże, w jaki sposób można wzmocnić pozycję młodych ludzi, aby przejąć kontrolę nad swoim zdrowiem i odrzucić uzależnienie od tytoniu. Światowy dzień bez tytoniu wzywa również społeczność kontrolującą tytoń do ochrony tych grup poprzez kampanie i interwencje w społeczeństwie, do budowania odporności następnego pokolenia młodych ludzi na tytoń i do stopniowego dążenia do przyszłości bez tytoniu. 

Oświata Zdrowotna i Promocja Zdrowia w PSSE w Kamieniu Pomorskim