Wzywani są do wypadków samochodowych, gaszą pożary, spieszą z pomocą przy usuwaniu szkód po powodziach czy podtopieniach. Zdarza się, że umiejętności – choć najwyższe – czasem jednak nie wystarczą. Strażacy potrzebują wyposażenia z najwyższej półki. Wszystko po to, by do miejsc zdarzeń dotrzeć jeszcze szybciej, a akcje ratownicze prowadzić bardziej skutecznie. Taki sprzęt trafił do OSP z Troszyna. Oficjalne przekazanie nowego wozu odbyło się dziś (10.03). Wziął w nim udział marszałek Olgierd Geblewicz. 

Nowy pojazd to auto marki Volvo, w pełni wyposażone w specjalistyczny sprzęt. Zakup nowoczesnego wozu zwiększy możliwości bojowe OSP z Troszyna wynikające z członkostwa w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym. Strażacy-ochotniczy z okolic Wolina będą mogli odtąd docierać do pożarów czy powodzi jeszcze szybciej. Jednostka gotowa jest prowadzić akcje na obszarze zamieszkałym przez ponad 45 tys. osób. 

Działania związane z nabyciem pojazdu zwieńczyło w lutym 2019 roku złożenie u Marszałka Województwa wniosku o unijne dofinansowanie przedsięwzięcia. Umowę wsparcia podpisano w czerwcu ub.r. Środki UE w wysokości prawie 750 tys. zł, które na inwestycję przeznaczył Urzędu Marszałkowski, pochodziły z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Koszt całkowity zakupu auta wyniósł ok. 870 tys. zł. 

DSC04432
DSC04434
DSC04436
DSC04445
DSC04447
DSC04451
DSC04456
DSC04465
DSC04467
DSC04468
DSC04472
DSC04489
DSC04497
DSC04533
DSC04596
DSC04432 DSC04434 DSC04436 DSC04445 DSC04447 DSC04451 DSC04456 DSC04465 DSC04467 DSC04468 DSC04472 DSC04489 DSC04497 DSC04533 DSC04596