Strażacy z Rozwarowa mają już upragniony wóz! Dzięki zakupowi sfinansowanemu przez Gminę Kamień Pomorski oraz szeregu instytucji wspierających w ramach tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Programu Finansowania Służb Ratowniczych, ochotnicy mogą łatwiej i sprawniej nieść pomoc.

Nowe Renault ma zbiornik wody o pojemności min 3 tys. litrów, zbiornik środka pianotwórczego, odpowiednie oznakowanie i oświetlenie, silnik o mocy 210 kW, kabinę mieszczącą sześciu strażaków. Choć auto miało pojawić się w remizie dopiero do 10 listopada, to dzięki sprawności dostawcy strażacy już korzystają z niego w trakcie akcji.

Środki na zakup pochodziły z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Krajowego Systemu Ratownictwa, Narodowego / Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Wkład własny zapewniła Gmina Kamień Pomorski.