Rada Miejska w Kamieniu Pomorskim podjęła decyzję o przeznaczeniu 200 tys. złotych na wkład własny do zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Rozwarowie. Zabezpieczenie środków jest warunkiem ubiegania się o dofinansowanie. Wniosek gminy znajduje się obecnie na 3. miejscu na liście rankingowej.

Kamieński samorząd otrzymał informację o możliwości uzyskania dofinansowania w tym miesiącu. Środki mają pochodzić Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Krajowego Systemu Ratownictwa, Narodowego / Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

Ostatecznie radni zdecydowali o zabezpieczeniu środków. Obecni na sesji strażacy, nie kryli zadowolenia z tej decyzji.