Są zawsze tam gdzie dzieją się przeróżne zdarzenia losowe. Wychodzą z domu, poświęcając swój prywatny czas, aby nieść pomoc innym. Strażacy ochotnicy z terenu Gminy Wolin przez położenie Gminy niezwykle często biorą udział w przeróżnych działaniach. W trakcie najbliższej sesji, Rada Miejska zdecyduje o podwyżce dla nich.

Do tej pory ochotnicy otrzymywali 18 złotych ekwiwalentu za każdą godzinę uczestnictwa w działaniu ratowniczym. Zgodnie z propozycją, którą uwzględniono w przyszłorocznym budżecie, Burmistrz Wolina zaproponowała, aby stawka godzinowa wzrosła do 24 złotych za każdą godzinę pracy. W najbliższy piątek, decyzję w tej sprawie podejmą radni.