20 złotych za godzinę udziału w akcji, 7 złotych za każdą godzinę udziału w szkoleniu. Rada Miejska w Kamieniu Pomorskim zajmie się propozycją dotyczącą zmiany wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych z gminy. Decyzję w trakcie najbliższej sesji podejmie Rada Miejska.

Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Gminy Kamień Pomorski (OSP Jarszewo, Trzebieszewo, Rozwarowo, Stawno) są stowarzyszeniami, które opierają się na pracy społecznej swoich członków. Prowadzą oni w swoim środowisku szeroko pojętą działalność kulturalną, oświatową i sportową ale ich podstawowym zadaniem wynikającym ze statutu i ustawy o ochronie przeciwpożarowej są działania ratowniczo – gaśnicze, techniczne, medyczne, wodne, chemiczne i ekologiczne (ostatnimi czasy związane z COVID – 19)

Obecnie w gminie obowiązuje uchwała podjęta przez Radę Miejską w 2016 roku. Na jej mocy strażacy ochotnicy otrzymują 16 zł ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych oraz 5 zł za udział w szkoleniu. Nowe stawki miałby wynieść odpowiednio 20 zł za akcję oraz 7 zł za każdą godzinę szkolenia.

Propozycja wzrostu stawek jest podyktowana dużym zaangażowaniem i poświęceniem strażaków ochotników, którzy niejednokrotnie przeznaczają zarobione środki na swoje jednostki.