Morski Oddział Straży Granicznej prowadzi rekrutację do służby. Wszyscy chętni mogą składać dokumenty w najbliższych miejscu zamieszkania jednostkach Straży Granicznej. Działania związane z naborem prowadzone są w ścisłym rygorze sanitarnym, który obowiązuje na każdym etapie postępowania.

Szczegółowe informacje oraz wzory dokumentów zamieszczone są na stronie internetowej Morskiego Oddziału Straży Granicznej (https://www.morski.strazgraniczna.pl/mor/komenda/nabor-do-sluzby/25614,Nabor-do-sluzby.html) w zakładce „Rekrutacja do służbyw MOSG”.

O naborze można również porozmawiać telefonicznie, dzwoniąc pod nr 58/524 24 24 lub 58/524 21 15.

Przypominamy, że służbę w Straży Granicznej może pełnić osoba posiadająca wyłącznie: obywatelstwo polskie, która w dniu przyjęcia do służby nie przekroczyła wieku 35 lat.

Postępowanie kwalifikacyjne podzielone jest na dwa etapy.

  1. W pierwszym komisja rekrutacyjna sprawdza kompletność dokumentów złożonych przez kandydata i przeprowadza z nim rozmowę kwalifikacyjną. Kandydat do służby wysyłany jest również na badanie psychologicznie oraz psychofizjologiczne, czyli tzw. wariograf.
  2. W drugim etapie postępowania kwalifikacyjnego kandydaci rozwiązują testy z wiedzy ogólnej i wybranego języka obcego, przechodzą egzamin ze sprawności fizycznej i rozmowę kwalifikacyjną. Po pozytywnym zaliczeniu wysyłani są na komisję lekarską, która ustala ich zdolność do służby.

Osoby chętne do pracy w Straży Granicznej mogą spróbować swoich sił w wielu dziedzinach, między innymi jako:

  • eksperci do spraw fałszerstw dokumentów,
  • specjaliści do spraw migracji czy bezpieczeństwa na lotniskach,
  • członkowie załóg jednostek pływających i przewodnicy psów służbowych.

Służba w Straży Granicznej to również możliwość współpracy międzynarodowej, tak jak w przypadku Wspólnej Polsko – Niemieckiej Placówki w Pomellen koło Szczecina, gdzie służbę pełnią polscy strażnicy graniczni i niemieccy policjanci. To także szansa na udział w misjach zagranicznych np. w Macedonii, Grecji czy Włoszech, dokąd regularnie jeżdżą funkcjonariusze polskiej Straży Granicznej. Uwaga! Po najechaniu i naciśnięciu, myszką lub klawiaturą komputera na aktywny link znajdujący się powyżej, zostaną Państwo przekierowani do strony, strona zostanie otwarta w osobnym oknie.

źródło:
PUP Kamień Pomorski