Do Kamienia Pomorskiego trafiła książka „Zaginiony skarbiec kamieński”. Katalog strat wojennych z katedry w Kamieniu Pomorskim kom. dr Marka Łuczaka z KWP w Szczecinie. Publikacja została wydana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Nowa książka należy do rzadkich prac z zakresu badań historycznych, związanych z poszukiwaniem zaginionych dzieł sztuki. Autor opisał powstanie skarbca w katedrze kamieńskiej, jego najwartościowsze obiekty, darowizny książęce, następnie ewakuację skarbca do Benic w 1942 roku, podział i rozlokowanie zbiorów w dobrach rodu von Flemming. Ponadto podjął próbę rekonstrukcji losów skarbca podczas kolejnej ewakuacji w marcu 1945 roku i zaginięciu zabytków skarbca kamieńskiego. Książka prezentuje kilka lat pracy autora, analizę zebranych materiałów oraz stworzenie kompletnego katalogu poszukiwanych zabytków skarbca ujętych w wykazie strat wojennych.

Autor dotarł do rodziny Flemmingów, która była bezpośrednio zaangażowana w ewakuację skarbca podczas II wojny światowej. Publikacja ma charakter „studium przypadku”. Z uwagi na przedstawione w tekście wyniki badań dotyczących tak proweniencji poszczególnych obiektów jak i okoliczności ich zaginięcia opracowanie to może okazać się bardzo przydatnezarowno na etapie poszukiwań rozproszonych (skradzionych) zabytków jak i w dalszym procesie związanym z ewentualną restytucją obiektów.

Wydana przez ministerstwo książka, licząca 365 stron, została przekazana do proboszczów z dekanatu kamieńskiego, bibliotek w Szczecinie i Kamieniu Pomorskim, urzędu ochrony zabytków oraz instytucji zajmujących się ochroną zabytków, Muzeum Narodowego w Szczecinie oraz Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej. Publikacja nie trafi do sprzedaży.

Wydział Prewencji KWP w Szczecinie