Starosta Kamieński stara się jak może, aby usprawnić dostęp do bezpłatnej opieki zdrowotnej dla pacjentów w powiecie. Właśnie w tym celu, w poniedziałek (13.01) odbyło się trójstronne spotkanie pomiędzy przedstawicielami EMC, Powiatu oraz Szpitala Klinicznego na Unii Lubelskiej w Szczecinie.

Rozmawialiśmy o możliwości ratowania sytuacji, która się wytworzyła. Udało nam się ustalić, że EMC widzi możliwość dalszego pozostania w Kamieniu Pomorskim. Ostateczna decyzja w sprawie powstanie po analizie biznesplanu. Aby tak się stało, muszą działać wszystkie poradnie ambulatoryjne łącznie z tymi, które zostały utracone w ostatnim czasie tj. urologia, ortopedia i chirurgia. Te poradnie będą wspomagane przez szpital na Unii Lubelskiej – informuje Starosta Kamieński.

Jak miałoby się to odbywać? Kierownicy oddziałów wydziału klinicznego byliby konsultantami w Kamieniu Pomorskim dla pacjentów którzy oczekiwaliby dalszego leczenia, szpitalnego czy specjalistycznego w poradniach w Szczecinie.

Jesteśmy także gotowi wspomagać EMC w obecnej sytuacji. Mam tu na myśli to, że pewne sprawy związane z nieruchomością, polepszeniem warunków pracy i statusu możemy wziąć na siebie. Czynsz który jest na dzień dzisiejszy nie stanowi dla nas wartości, którą za wszelką cenę musimy mieć w budżecie. Może to być kwota przeznaczana na działalność leczenia szpitalnego, np. dodatkowych badań dla mieszkańców powiatu – zaznacza Józef Malec.