Starosta Kamieński Józef Malec spotkał się z odchodzącym Komendantem Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim młodszym inspektorem Leszkiem Nowakiem. Pan Starosta podziękował Komendantowi za trzy i pół letnią służbę w Powiecie Kamieńskim. Podkreślił wzorową współpracę Powiatowej Policji ze Starostwem Powiatowym, jak również wielkie zaangażowanie Komendanta w sprawy regionu.

Młodszy inspektor Leszek Nowak od wielu lat pracuje na stanowiskach kierowniczych w zachodniopomorskiej policji. Był min. Zastępcą Komendanta i Komendantem Komisariatu Policji w Nowogardzie. W 2012 roku powołany został na stanowisko I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Goleniowie. 20 kwietnia 2017 roku Leszek Nowak, rozkazem personalnym Komendanta Wojewódzkiego Policji młodszego inspektora Jacka Cegieły powołany został na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Kamieniu Pomorskim, gdzie pełnił służbę do maja 2020 roku. Kolejnym etapem kariery młodszego inspektora Leszka Nowaka będzie dowodzenie Powiatową Komendą Policji w Łobzie. Życzymy wielu sukcesów.

Powiat Kamieński